Wat is een zakelijke autoverzekering?

De particuliere autoverzekering is een verzekering die zich zoals de naam je al duidelijk aangeeft focust op het verzekeren van particuliere voertuigen. Wat echter wanneer je er als bedrijf voor kiest om over te gaan tot het kopen van een bepaalde auto? In dat geval zal je genoodzaakt zijn om daarvoor te kijken in de richting van de zogenaamde zakelijke autoverzekering. Voornamelijk wanneer je voor het eerst een verzekering voor een zakelijk voertuig wenst af te sluiten zal je tot de vaststelling komen dat er met een aantal zaken toch wel nadrukkelijk rekening dient te worden gehouden. Benieuwd welke zaken dat nu precies zijn? Blijf dan zeker en vast verder lezen!

Waarvoor dient een zakelijke autoverzekering?

Laat ons om te beginnen eerst even kijken naar hetgeen waar een zakelijke autoverzekering nu precies voor dient. Zoals al aangehaald is het zo dat een autoverzekering over twee verschillende soorten karakters kan beschikken. Zo kan ze afgesloten moeten worden voor particuliere voertuigen, maar is het ook een mogelijkheid dat ze wordt afgesloten voor zakelijke auto’s. In het laatste geval je genoodzaakt zijn om over te gaan tot het afsluiten van een bedrijfsautoverzekering. In de regel geldt voor een dergelijke verzekering wel dat ze enigszins duurder uitvalt. Dat is echter doorgaans vooral het gevolg van het feit dat zakelijke voertuigen heel wat meer kilometers afleggen per jaar. 

Verder is het zo dat een zakelijke autoverzekering eigenlijk op min of meer dezelfde manier kan worden afgesloten als geldt voor de gewone particuliere verzekering. Bijgevolg is het zo dat je als verzekeringnemer over de mogelijkheid beschikt om een keuze te maken tussen drie opties. De opties waar je tussen kan kiezen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet:

  1. De WA zakelijke autoverzekering;
  2. De WA+ beperkt casco verzekering voor zakelijke voertuigen;
  3. Een allriskverzekering voor bedrijfsvoertuigen; 

Welk type autoverzekering voor welke zakelijke partij nu precies het interessantst is zal worden bepaald door verschillende factoren. Op dit vlak dien je dan ook stil te blijven staan bij met name de waarde van het voertuig, maar ook de manier waarop ze wordt gebruikt. Dit zijn in de praktijk in ieder geval stuk voor stuk zeer belangrijke factoren om bij stil te blijven staan. 

Een particuliere auto kan je er dus niet meeverzekeren?

Dat is correct. Het is niet de bedoeling dat particuliere auto’s worden verzekerd door middel van een zakelijke autoverzekering. Ook het omgekeerde is niet de bedoeling. Dat heeft alles te maken met het feit dat het karakter van de ritten die worden uitgevoerd danig kan verschillen. Met andere woorden, bij zakelijke ritten is het zo dat er bijvoorbeeld zomaar sprake zou kunnen zijn van een groter risico dan dat het geval zou zijn bij het uitvoeren van particuliere ritten. Dat spreekt voor zich.

Zou je graag een particuliere auto willen laten verzekeren? Dan spreekt het voor zich dat er daar op de Nederlandse markt meer dan voldoende mogelijkheden voor worden aangeboden. Sterker nog, het aanbod met verzekeringen voor particuliere voertuigen is een behoorlijk stuk groter in vergelijking met het zakelijke aanbod dat beschikbaar is. Het uitvoeren van een vergelijking zou je in dat geval dan ook zomaar heel wat extra voordeel kunnen opleveren. Zoveel spreekt voor zich. 

Hoe sluit je een zakelijke autoverzekering af? 

Wil jij graag een zakelijk voertuig laten verzekeren? Dan mag het dus duidelijk zijn dat je daarvoor een zakelijke autoverzekering dient af te sluiten. Wanneer je dit voor het eerst gaat doen is het zomaar mogelijk dat het niet helemaal duidelijk zal zijn op welke manier je hier nu precies het best voor te werk kan gaan. Geldt dat ook voor jouw situatie? Dan is het zeker een aanrader om je even te verdiepen in de informatie die je hieronder nog terug kan vinden. 

Stap 1: Bepaal welke dekkingen je nodig hebt 

Het eerste wat je moet doen bij het afsluiten van een zakelijke autoverzekering is natuurlijk bepalen aan welke dekkingen je nu precies nood hebt. Dat is iets wat eigenlijk enkel en alleen jijzelf als verzekeringnemer kan bepalen. Wat deze vereiste dekkingen betreft geldt dat er rekening kan worden gehouden met de volgende niet onbelangrijke aandachtspunten: 

  • De waarde waar het zakelijke voertuig over beschikt dat je wenst te verzekeren; 
  • Het aantal kilometers welke op jaarbasis zal worden afgelegd met de auto; 
  • De persoonlijke voorkeur van de verzekeringnemer; 

Hou in de praktijk ook in het bijzonder rekening met het eventueel afgesloten hebben van een leasingcontract. Heb je ervoor gekozen om dat te doen? Dan dient er rekening mee te worden gehouden dat het mogelijks zo is dat de auto in kwestie voor de looptijd van de leasing allrisk verzekerd dient te blijven. Hier moet dus absoluut zeker naar gekeken worden. 

Stap 2: Voer een vergelijking uit

Voor zowel de particuliere autoverzekering als voor de zakelijke autoverzekering geldt dat het altijd van cruciaal belang is om een vergelijking uit te voeren voordat je tot afsluiting over gaat. Dat omwille van verschillende redenen. Niet alleen zorgt het uitvoeren van zo’n vergelijking er immers voor dat je een glashelder beeld zal krijgen van de verschillende mogelijke autoverzekeringen voor zakelijke voertuigen op de markt, bovendien zal je ook tot de vaststelling komen dat op deze manier meteen duidelijk zal worden welke van de verschillende verzekeraars jou het meest interessante aanbod kan doen. Wil jij dus met andere woorden de beste autoverzekering voor zakelijke voertuigen kunnen afsluiten? Dan is het zeker een aanrader om ervoor te kiezen om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende opties die op de markt voorhanden zijn. Dat staat wel vast. 

Stap 3: Ga over tot het afsluiten van de zakelijke autoverzekering

De laatste stap heeft dan uiteraard betrekking tot het daadwerkelijk afsluiten van de zakelijke autoverzekering van je keuze. Wat dit betreft is het echter van zeer groot belang om er rekening mee te houden dat je ook de nodige aandacht zal willen besteden aan het eigen risico. Door dit eigen risico bijvoorbeeld enigszins te verlagen zou je er immers in de praktijk zomaar voor kunnen zorgen dat de periodieke verzekeringspremie van je zakelijke autoverzekering wat lager kan uitvallen. Ga voor meer informatie over diverse verzekeringen naar de website van Alpina.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *