Wat is het aansprakelijkheidsrecht?

In het aansprakelijkheidsrecht wordt het herstel of de compensatie van geleden schade geregeld. Het aansprakelijkheidsrecht kan op twee manieren toegepast worden op jou of jouw bedrijf. Je kunt zelf aansprakelijk gesteld worden voor schade die jij hebt veroorzaakt bij een ander. Je kunt ook iemand anders aansprakelijk stellen voor schade die zij bij jou hebben veroorzaakt. In principe is het zo dat iedereen voor zijn eigen schade opdraait. Wanneer je iemand aansprakelijk kan houden voor de schade verandert de zaak echter. We verdelen aansprakelijkheid in twee soorten: wettelijke en contractuele aansprakelijkheid. In dit blog lees je meer over het aansprakelijkheidsrecht.

Aansprakelijk gesteld worden

Ben je door iemand anders aansprakelijk gesteld voor schade die jij hebt veroorzaakt of die je volgens hen veroorzaakt zou hebben? Dan is het aan de andere partij om aan te tonen dat er een causaal verband is tussen de schade en jouw acties. Daarmee wordt bedoeld: komt het een wel door het ander? Is de schade die is ontstaan daadwerkelijk ontstaan door iets dat jij hebt gedaan (of niet hebt gedaan)? De tegenpartij, die de claim heeft gemaakt, moet dit kunnen bewijzen. Jouw advocaat zal dit bewijs analyseren en op basis daarvan beoordelen of er inderdaad sprake is van een causaal verband en dus van aansprakelijkheid.

Iemand anders aansprakelijk stellen

Heeft iemand anders schade aan jouw eigendom veroorzaakt of heb je lichamelijke schade opgelopen door de acties van een ander? Mogelijk is de veroorzaker van deze schade aansprakelijk volgens de wet of een opgestelde overeenkomst, waardoor je deze persoon aansprakelijk kunt stellen. Of iemand wel of niet aansprakelijk is hangt af van verschillende factoren die door een deskundige, zoals advocatenkantoorphea.nl beoordeeld dienen te worden. In deze situatie is aan jou om te bewijzen dat er inderdaad sprake is van aansprakelijkheid. Je advocaat kan je een realistische schatting geven over je kansen, voordat je besluit om je schadeclaim door te zetten.

Verzekeraar weigert schadeclaim

In de meeste gevallen ben je tegen aansprakelijkheid verzekerd. Bedrijven kunnen zich verzekeren met een AVB, particulieren met een AVP. Dit maakt wel dat het aansprakelijkheidsrecht nauw verbonden is met het verzekeringsrecht. Meestal zal de verzekeraar de schadeclaim afhandelen, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Wanneer een verzekeraar niet in een schadeclaim meegaat, omdat ze bijvoorbeeld vinden dat er geen sprake is van aansprakelijkheid of omdat ze vinden dat ze geen dekking bieden volgens de poliswaarden, kun je jouw advocaat dit standpunt van de verzekeraar laten onderzoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *