Wat je moet weten over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe wet: ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ in gegaan. De regels rond het ontslagrecht en arbeidscontracten zijn veranderd. Al deze veranderingen vind je in de nieuwe wet. In dit artikel leggen we je kort wat uit over deze nieuwe wet.

 

Wat is de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt ook wel de ‘WAB’ genoemd. Het is een wet die ervoor zorgt dat er meer zekerheid is voor oproepkrachten met betrekking tot werk en inkomen. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract.

 

Doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Het is algemeen bekend dat werknemers met een vast contract betere arbeidsvoorwaarden hebben en meer rechten dan flexibele werknemers.  De regering vindt het belangrijk dat deze kloof kleiner wordt. Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid en is het voor werkgevers aantrekkelijker om een werknemer een vast contract aan te bieden. Een arbeidsbemiddelaar kan je hier meer advies over geven.

 

Maatregelingen WAB

Door de invoer van de WAB zijn er veel veranderingen ontstaan met betrekking tot de oude wet. Zo is er het volgende veranderd:

 

Vast contract

Iemand met een vast contract krijgt tegenwoordig een lagere WW-premie. Daarom is het aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. De sectorpremie is vervallen en voor werknemers met een flexcontract betalen werkgevers meer WW-premie.

 

Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatie grond

Er is een nieuwe ontslaggrond. De cumulatie grond. Ontslag is ook mogelijk wanneer omstandigheden uit diverse ontslaggronden die via een kantonrechter lopen samen worden gevoegd.  Bij ontslag op basis van de cumulatie grond kan de rechter ervoor kiezen om de werknemer een extra vergoeding te geven.

 

Transitievergoeding & ketenregeling

Hoe zit dat met de transitievergoeding? Een werknemer heeft vanaf de eerste dag dat hij of zij er werkt recht op een transitievergoeding. Dit is dus niet meer afhankelijk van je aantal jaren diensttijd.

 

Dan over de ketenregeling.Een werkgever mag de werknemer maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden in drie jaar tijd. Het volgende contract moet dan een vast contract worden. De tussenpozen bij tijdelijke contracten wordt verkort tot drie maanden.

 

Verder zijn er nog diverse maatregelen doorgevoerd zoals: meer gelijkheid en rechten voor Payroll werknemers en uitzendkrachten. Meer stabiliteit voor oproepkrachten en meer zekerheid voor werknemers.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *